DRAGON Venue Muzeji

Računalniško podprta rešitev elektronskega tiketinga za muzeje prinaša vrsto tehnoloških in organizacijskih novosti, med katerimi želimo nekatere posebej izpostaviti:

 

 • Vstopnice se tiskajo sproti na kvalitetnem in obstojnem papirju, kar zniža stroške nabave in skladiščenja predtiskanih kart. Poraba vstopnic natančno ustreza številu obiskovalcev, vstopnice pa nikoli ne zastarijo.
 • Rešitev je izjemno fleksibilna, saj omogoča enostavno in preprosto spreminjanje vsebine in/ali oblike vstopnic, sprotni dotisk logotipov sponzorjev, donatorjev in podobno.
 • Tiskanje vstopnic je zelo hitro (1 karta v sekundi), izpis kakovosten (laserska kvaliteta), rokovanje s tiskalnikom pa izjemno preprosto.
 • Vstopnica ima vse zakonsko opredeljene atribute računa, računalniška rešitev pa je harmonizirana z ZDDV, Pravilnikom o izvajanju ZDDV ter Slovenskimi računovodskimi standardi.
 • Vstopnice so opremljene s črtno kodo v kateri je zapisan režim vstopnine (enkratni vhod za individualnega obiskovalca, enkratni vhod za obiskovalca v skupini, itd.), kar je podlaga za uvajanje avtomatskega in povsem natančnega štetja obiskovalcev.
 • Rešitev omogoča tudi prodajo prireditev za katere je potrebno oblikovati sedežni red (npr. komorni koncerti ali podobno), omogoča pa tudi prodajo storitev, paketov in artiklov v muzejskih trgovinah, zaradi česar je bolj uporabna od večine rešitev na trgu.
 • Avtomatsko vodenje zalog artiklov poenostavi delo in občutno zmanjša stroške.

 

V funkcionalnem smislu ponuja rešitev v grobih orisih sledeče možnosti:

 

 • blagajniško prodajo vstopnic za enkraten obisk po različnih režimih (odrasli, otroci, skupine, itd.), cenovnih kategorijah (sezonsko pogojene cene, alotmajske cene za organizirane agencijske skupine, itd.) ter statusih (vabljeni, VIP, novinarji, itd.).
 • blagajniško prodajo permanentnih / sezonskih vstopnic in vodenje baze imetnikov permanentnih / sezonskih vstopnic,
 • gotovinsko in negotovinsko (naročilnice, pogodbe itd.) prodajo s fakturiranjem prodanih vstopnic (šole, društva, organizirane skupine, itd.),
 • prodajo artiklov (tiskovine, plakati, tekstil, spominki, itd.) z izpisom računa,
 • blagajniško poslovanje v večih valutah z avtomatskim preračunavanjem vrednosti na osnovi tečajne liste,
 • možnost uporabe alotmajskih (pogodbenih) cenikov,
 • avtomatsko vodenje zalog,
 • prodajo enostavnih ali kombiniranih storitev z izpisom računa,
 • možnost evidentiranja dodatnih podatkov o obisku (npr. vodenje obiskovalcev po državah, itd.) ter naknadna statistična obdelava zbranih podatkov,
 • avtomatsko vodenje blagajne in izdelavo predpisanih finančnih poročil,
 • prodajo preko internetne trgovine,
 • izdelavo rutinskih statističnih poročil o prodaji vstopnic,
 • možnost priklopa dodatne opreme za prodajna mesta: elektronski predal za denar, prikazovalnik za kupca, čitalec črtne kode;

 

Dodatne opcije:

 

 • povezavo z avtomatskimi kontrolnimi enotami za ugotavljanje avtentičnosti kart in avtomatsko štetje obiskovalcev
 • povezavo blagajne z informacijskim kioskom in avtomatom za prodajo kart