DRAGON Venue Naravne znamenitosti

DRAGON Venue za naravne znamenitosti in atrakcije (DRAGON Venue Attractions)

Integrirana, večopravilna in multikanalna informacijska platforma zagotavlja celovito podporo delovnih procesov upraviteljev turističnih znamenitosti in drugih atrakcij. Napredni koncept večopravilnosti in visoka stopnja integracije sta ključni odliki informacijske platforme DRAGON Venue™ Attraction Edition.
Koncept večopravilnosti širi uporabnost rešitve preko ozke domene blagajne za prodajo vstopnic, saj platformo z enako učinkovitostjo uporabljajo službe za trženje in rezervacije, trgovine za prodajo spomnikov in drugega trgovskega blaga, kot tudi računovodstvo, finance in menedžment.

Koncept večkanalnosti omogoča, da se tržne in prodajne aktivnosti odvijajo sočasno na različnih tržnih in prodajnih kanalih, ne da bi to vplivalo na preglednost in sledljivost, saj ohranjajo uporabniki platforme v vsakem trenutku popolni nadzor nad dogajanjem.

Koncept integracije zagotavlja, da so vsi programski moduli platforme medsebojno povezljivi, podatki, ki se znotraj posameznih modulov zbirajo in obdelujejo pa so 100% združljivi.

Med ključnimi možnostmi platforme DRAGON Venue Attractions izpostavljamo:

 •  blagajniško poslovanje v večih valutah z avtomatskim preračunavanjem vrednosti na osnovi tečajne liste
 • blagajniško prodajo vstopnic za enkraten obisk po različnih režimih (odrasli, otroci, skupine, itd.), cenovnih kategorijah (sezonsko pogojene cene, alotmajske cene za organizirane agencijske skupine, itd.) ter statusih (vabljeni, VIP, novinarji, itd.)
 • prodajo enostavnih in/ali kombiniranih storitev z izpisom računa oziroma vstopnice
 • blagajniško prodajo permanentnih / sezonskih vstopnic in vodenje baze imetnikov permanentnih / sezonskih vstopnic
 • gotovinsko in negotovinsko (naročilnice, pogodbe itd.) prodajo z avtomatskim fakturiranjem prodanih vstopnic (šole, društva, organizirane skupine, itd.)
 • možnost evidentiranja dodatnih podatkov o obisku (npr. vodenje obiskovalcev po državah, itd.) ter naknadna statistična obdelava zbranih podatkov
 • ekpresna validacija in procesiranje vaučerjev
 • hitro printanje vstopnic
 • izpis originalnega računa
 • centralno upravljanje cenikov storitev in sistemskih popustov ter ostalih ključnih podatkov za trženje in prodajo
 • upravljanje individualnih in pogodbenih (alotmajskih) cenikov z možnostjo sezonskega prilagajanja cen
 • centralno vodenje in upravljanje rezervacij za agencijske goste indruge organizirane skupine (B2B segment)
 • centralno vodenje in upravljanje stanja zasedenosti prostih kapacitet po časovnicah (booking)
 • upravljanje prodaje vstopnic za posamezne ali/in kombinirane oglede znamenitosti
 • upravljanje prodaje vstopnic za prireditve z možnostjo izdelave poljubnega sedežnega reda
 • upravljanje prodaje paketov kombiniranih storitev (na primer: ogledi + gostinske storitve, kombinirani ogledi + gostinske storitve)
 • centralno upravljanje dobave in upravljanje zalog trgovskega blaga
 • prodajo artiklov (tiskovine, plakati, tekstil, spominki, itd.) z izpisom računa v poljubnem številu trgovinic ali kioskov
 • avtomatsko vodenje zalog artikliv po različnih metodah in skladiščih
 • avtomatsko vodenje blagajn in izdelava predpisanih materailnih in finančnih poročil
 • izdelava rutinskih statističnih poročil o prodaji
 • zbiranje statističnih podatkov o obiskovalcih na vseh prodajnih kanalih, ki to omogočajo
 • večnivojsko poročanje in integracija z naprednim analitičnim orodjem, ki omogoča poglobljene analize podatkov in je osnova za poslovno inteligenco (Business Intelligence)
 • avtomatsko štetje obiskovalcev posamezne atrakcije s sočasno avtomatsko validacijo vstopnic
 • povezavo centralnega rezervacijsko prodajnega sistema na aplikativne rešitve zalednih služb (na primer SAP)
 •  spletne rezervacije za turistične agencije in druge pooblaščene partnerje
 • direktna spletna prodaja za pooblaščene poslovne partnerje
 • direktna spletna prodaja naključnim individualnim gostom
 •  poljubne obdelave podatkov z orodjem EXCEL
 • poljubna nastavitev filtrov
 • uporabniški vmesnik za spreminjanje vhodnih parametrov obdelav
 • numerična in grafična prezentacija rezultatov
 • avtomatska validacija vstopnic in kontrolo vstopa obiskovalcev v različne objekte ter avtomatsko štetje obiskovalcev
 • prodaja vstopnic in procesiranje vaučerjev na avtomatih / kioskih
 • upravljanje dodatne opreme: elektronski predal za denar, prikazovalnik za kupca, čitalec črtne kode, …